Samfundsbank – en del af et samfunds infrastruktur

Banker varetager i dag mange opgaver, som udgør en nødvendig infrastruktur for et samfund.

Vi skal have et sted at opbevare vores penge. Vi skal have adgang til at betale og modtage penge. Vi skal kunne låne til opgaver og projekter, der ikke kan betales kontant her og nu. Vi skal også have styr på, hvor mange penge der cirkulerer i vores samfund. Det har vi som fællesskab brug for og det har vi i dag overladt til private banker.

Bankernes hovedinteresse er profit og det er et risikabelt for både samfund og borgere at have banker til at varetage disse opgaver. Det viste finanskrisen i 2008 med al tydelighed. Har havde banker lånt ud til projekter, der gav så store tab, at vi som samfund måtte gribe ind. Der var også gennem lånene udstedt rigtig mange penge og flere end der var samfundsmæssig dækning for.

I dag er er kontanter som betalingsmiddel reduceret ganske meget. Kontanterne er styret af nationalbanken. I dag er foregår de fleste betalinger gennem bankerne – med kort og fremover med diverse digitale løsninger. Det betaler vi til bankerne for – om end ikke altid direkte. Bankerne kan fremover bestemme de væsentlige rammer for betalingsformidlingen. Er det trygt. Vi kan ganske vist gennem lovgivning bestemme over nogle af rammerne, men det vil hovedsagligt være korrektioner til en kurs. Den der sætter en kurs vil altid være foran.

Bankerne bestemmer med deres långivning i høj grad hvor og hvad der skal investeres i. Er det ok, når vi som samfund ønsker en anden investeringsprofil (f.eks. udvikling i udkantsområder, økologisk landbrug) og vi som samfund vurderer det som så væsentligt, at vi også er villig til at tage den risiko, der er forbundet hermed.

Jeg synes derfor, at der er brug for en eller flere samfundsbanker. En offentlig bank, der kan opbevare mine penge og sørge for betalingsformidling med kort/digitale løsninger. En offentlig bank, der kan foretage investeringer hvor både rentabilitet og samfundsinteresse indgår.

Realkreditinstitutionerne var tidligere en slags samfundsbank for lån i ejendom, idet det var låntagernes bank. De havde ikke nogen, der skulle score profit. Lad os føre dem tilbage så de igen bliver samfundsbanker.

SF OG SAMFUNDSBANKER
SF har tidligere i 2009 har et forslag om samfundsbank. Det synes jeg SF bør genoplive.

Udover indholdet i selve forslaget, så vil det kunne bidrage til en ny debat om samfundsopgaver og infrastruktur.

SF har normalt skullet forsvare offentlige interesser mod højrefløjens privatisering af offentlige institutioner og infrastruktur. Hertil kommer, at folk normalt har taget det for givet, at det der var privat skulle forblive privat og at det var ok at det var privat. Med et forslag om samfundsbanker vil SF kunne rejse en debat, der starter et andet sted og sætter fokus på om private foretagener er de rette til at varetage opgaver.

Links:
Artikel i Information: “Vi har brug for en samfundsbank”

Artikel i Modkraft: “Økonomien må ændres fundamentalt”

, ,