Populismen kan styrke demokratiet

Mange har en nærmest automatreaktion, når de hører om populisme, og med god grund, hvis de alene tænker på uhyrlighederne i højrepopulisme.

Men populisme er meget mere. Allan Dreyer Hansen har haft en artikel i Information, som viser, hvorledes populisme er en del af vores demokrati, der jo gerne skulle bygge på folket. Han fortæller også i artiklen om forskellen på en Trumps højrepopulisme og en venstrepopulisme. Jeg synes følgende siger det meget godt:

“Trump er lykkedes med at mobilisere på en kritik af den ’politiske elite’ og har fået kædet store virksomheders interesser sammen med folkets i en påstand om, at det er big business, der kan skabe arbejdspladser og hjælpe (den lavere) middelklasse ud af dens problemer. Vores svar bør ikke være en afvisning af elitekritik som sådan, men snarere en politisk indsats for at gøre de ekstremt rige til en del af den elite, som folket må mobiliseres for at tøjle.”

Der er brug for, at vi på venstrefløjen mobiliserer mod de ekstremt rige med deres kapitalfonde med mere, som i så stor udstrækning er blevet et samfundssystem for sig selv og som kører hen over folket. Det er en elite, som skal have modstand.

Det er så vigtigt at have øje for den indbyggede fare, der ligger i populismen – nemlig når en bevægelse hævder at repræsentere folket og kun dem. Demokrati er pluralisme, hvor meninger skal kunne brydes og der skal være plads til at andre kan varetage deres interesser.

,