Nye fortællinger – mod de falske

Det er vigtigt, at SF går op imod falske fortællinger om de konsekvenser, som de mange flygtninge har for det danske samfund. En af dem er, at det truer vores velfærdssamfund. Det har DF længe sagt, Venstre og S fortæller, at de truer sammenhængskraften. S er nu rigtig ivrige med at fortælle, at flygtninge også truer selve velfærden, fordi de truer den udefinerlige sammenhængskraft.

Alt dette fortælles mens vi har haft råd til at mindske skatten og samtidig har mindsket velfærden i sær for de svageste (arbejdsløse og folk på offentlige ydelser). Vi har de seneste år reduceres skatten med beløb, der årligt koster staten milliarder af kroner.

Ôzlem siger det rigtigt flot og klart i et opslag i Politiken. Hendes hovedbudskab er, at det er vores skattepolitik og favoriseringen af de velbjærgede, der truer velfærdssamfundet – ikke flygtninge.

Jeg er helt enig og dejligt med en SF’er der også tør og vil sige at SF i regeringen var med til at give unødvendige skattelettelser og forringe forholdende for de svage i samfundet.

 

Artiklen i Politiken