Normer og værdier er i bevægelse i etniske miljøer

Når mange politikere taler om normer og værdier i muslimske miljøer, så ser de dem ofte som noget statisk og uforanderligt. Jeg kan godt forstå, at mange højrefløjs politikere gør det. De har en interesse i at fortælle at muslimsk kultur og religion er uforenelig med dansk kultur (normer og værdier).

Det er jo også klart forkert. Normer og værdier i muslimske miljøer påvirkes dagligt af de værdier muslimer møder i det danske samfund. Det er tydeligt hos mange unge. De mange sager om social kontrol, der kommer frem er et tegn herpå. Det samme er mange unge muslimers almindelige adfærd.

Kulturændringer tager imidlertid tid. Vi kan tage kvindefrigørelsen i Danmark. Den har taget årtier. Min mor skulle i 30’er helst gå med tørklæde og slet ikke med bukser. Det kom først efter 2. verdenskrig. Hun skulle som ung være ærbar. Der var megen snak om de piger der blot gjorde lidt, som ikke var ‘ærbart’.

Jeg synes det er vigtig, at SF ser det som en kulturkamp om nogle normer og værdier, og ikke som en kamp med en statisk muslimsk kultur. SF bør være det parti, der viser, at der er bevægelse i den muslimske kultur og det parti, der støtter den bevægelse væk fra normer og værdier, som SF finder uacceptable.

Taler vi blot om normer og værdier som statiske, så understøtter vi blot den borgerlige fortælling om, at muslimer ikke hører til i det danske samfund. Taler vi om kultur i bevægelse, så sætter vi en vigtig dagsorden for integrationen.

,