Noget afgørende tages for givet

NOGET AFGØRENDE TAGES BLOT FOR GIVET I RAPPORTEN OM ALTERNATIVE BYGGEFELTER I AMAGERFÆLLED SAGEN.
DET FIKSERER LØSNINGER FOR AMAGER FÆLLED

Meget er blevet undersøgt i rapporten om alternative byggemuligheder i stedet for strandengen påAmager Fælled. Det helt afgørende er imidlertid blot taget for givet.

VÆRDIEN
Rapporten tager uden kommentarer det for givet, at der skal skaffes By&Havn 1,9 mia. kr. Det er imidlertid langt fra givet, at det er det rette beløb.

For det første er et tal, der alene kommer fra By&Havn. Det er tal, som By&Havn selv har regnet sig frem til. De har ganske vist fået konsulentfirmaet Deloitte til at sige god for tallene. Det er dog ikke nogen garanti for, at beløbet er korrekt.

Ingen i offentligheden har haft adgang til at se, hvordan By&Havn er kommet frem til 1,9 mia. kr.

By&Havn har fået lov til selv at regne skal frem til, hvor mange penge de skal have. Det minder mest om et tag selvbord.

For det andet er de 1,9 mia. kr. kulminationen på en voldsom vækst i værdisættelsen på kort tid i 2017. By&Havn ansatte i deres årsregnskab for 2016 byggegrunden på strandengen til en værdi på 522 mil. kr. Det skete så sent som i foråret 2017. Det var dengang hemmeligt for alle uden for By&Havn.

Hele sagen om Amager Fælled er i dag kun er en sag, fordi By&Havn skal have penge. Beløbets størrelse har stor betydning for, hvilken størrelse grund, der skal findes. Det har betydning, hvis kommunen vil betale By&Havn.

Det er derfor helt afgørende, at By&Havns to regnestykker: Det ene til 1,9 mia. kr. og det andet til 522 mil. kr. bliver lagt åbent frem.

FORPLIGTELSEN ?
Rapporten indeholder et forhold mere, som ikke belyses. Det er også helt afgørende for sagen. Det er spørgsmålet om, hvorfor kommunen skal betale By&Havn penge. Det er på ingen måde klart i rapporten. Der står alene, at kommunen har en FORPLIGTELSE. Det tages blot for givet. Der står intet om, hvorfor kommunen har en forpligtelse.

Når der står forpligtelse, så siges der indirekte, at By&Havn ikke har krav på erstatning. Og det har By&Havn ikke og ej heller, hvis området bliver fredet.

Kommunen kunne have en forpligtelse i forhold til staten som medejer af By&Havn. Kommune og stat skal være enige om alle større beslutninger. De har i den seneste forretningsstrategi være enige om, at der skulle bygges på strandengen. Det kunne have været en forpligtelse. Trafikministeren har imidlertid for nylig godkendt at værdien af strandengen sættes til nul i regnskabet for 2017. Det betyder, at ministeren reelt har godkendt, at der ikke bygges.

Trafikministeren siger så ganske vist at staten vil straffe kommunen, hvis den ikke skaffer grund eller 1,9 mia. kr. Det er rent magtbrynde. Det ligger mest til bander og lignende at misbruge deres magt til at forpligte andre.

Det er muligt, at nogen mener, at kommunen har en forpligtelse til at passe på By&Havn, så By&Havn kan klare sig økonomisk. Det er der reelt behov for. Det var imidlertid ikke den omsorg, som stat og kommune viste, da stat og kommune i 2014 pålagde By&Havn at betale til opgaver, der ikke var By&Havns opgaver. By&Havn blev da pålagt at betale 7-10 mia. kr. til Sydhavnsmetroen, Nordhavnstunnelen og Nordhavnsmetroen. Det belaster i dag By&Havn ganske meget.

Tilbage står, at ingen endnu har fortalt, hvorfor kommunen skal betale. Ligger der en hemmelig aftale. Det tror jeg ikke. Jeg synes imidlertid, at vi alle bør vide, hvorfor der skal betales. Det er for lidt blot at sige, at der er en forpligtelse.

, ,