Indsats mod de få og for de mange

Indsats mod de få og for de mange kunne være passende ord for hvad vi skal gøre i de udsatte boligområder.

Når debatten om udsatte boligområder kører – senest med Lars Løkkes nytårstale – så lyder det som om problemerne i områderne kommer fra langt hovedparten af beboerne i områderne. Det hedder, at områderne er sorte huller. Det hedder, at beboerne i områderne er ved at få Danmark til at knække over. Det dækker ikke virkeligheden af få det til at lyde som det skyldes de mange i boligområderne.

Der er mange beboere, der har problemer, men det er ikke de mange, der giver anledning til de store overskrifter. Det er de få, der gør det.
Langt de fleste beboere i områderne opfører sig som man nu skal som beboere og borgere. De er gode naboer, de er bekymrede for det hårde ungdomsmiljø og ønsker ikke at deres børn bliver en del af det, de vil gerne at deres børn får en uddannelse osv.

Det er stort set altid få familier og deres børn og unge, som giver områderne alvorlige problemer med kriminalitet, bander m.m. Typisk e lavt encifret procenttal. Politiet, socialarbejderne og andre der arbejder med områderne ved normalt præcist hvem det er.

Det er derfor helt afgørende at strategier for udsatte boligområder retter sig målrettet MOD de få, der giver anledning til ballade og uro. Det bør være en overkommelig opgave.

Det er afgørende for at få den nødvendige ro til den indsats, der er nødvendig FOR de mange, der har brug for hjælp og støtte

Hvis vi skal når dertil, er det nødvendigt at alle og i sær de politiske aktører er præcise i deres sprogbrug. Det bør være slut med almene fortællinger om områderne, der kan tolkes som at det er de mange, der giver anledning til ballade og uro.

Dette link er en god illustration.

, , ,