Hvorfor dog nedrivninger i ‘ghettoer’

Debatindlæg i Politiken den 20. oktober 2010

Statsministeren lancerede i sin åbningstale, at der var brug for nedrivninger i de belastede boligområder.

Der er imidlertid grund til at spørge, hvorfor det er en løsning at rive store boligblokke ned i de belastede boligområder og derefter bygge nye andels- og ejerboliger. Tilsvarende er det relevant at spørge, hvorfor det er en god ide at sælge hele blokke med almene lejeboliger som andels- og ejerboliger.

Det vil – ifølge fortalere for forslaget – medføre mindre ballade og fremme integrationen, fordi der vil komme andre beboere ind i områderne. Det er imidlertid lidet sandsynligt, at det vil ske.

Hvis det lykkes at få f.eks. beboere med dansk baggrund ind i andels- og ejerboligerne, vil der stadig være blokke tilbage med en beboersam­mensætning som før. De kan som før være basis for unge, der laver ballade, og også selvom det kun er mindre blokke. Hertil kommer, at de unge også fungerer i grupperinger, der går ud over egen boligblok.

Det er lidet sandsynligt, at nye blokke med andels- og ejerboliger vil fremme integrationen. De netværk, der fungerer i bebyggelser, er normalt etnisk afgrænset. Det er ikke sandsynligt, at danske beboere i en ny blok vil finde sammen med beboere med indvan­drerbaggrund i en anden blok. Hertil kommer, at mange af de nye indflyttere i andels- og ejerboligerne sandsynligvis vil være bedrestillede husstande med indvandrebaggrund.

Man kan derimod fremme integrationen, hvis der kommer flere beboere med dansk baggrund ind i opgangene som naboer til de nuværende beboere. På naboniveau er der kontakt på tværs af etniske skel. Selvom kontakten mellem naboer ofte er begrænset, kan en sådan kontakt være værdifuld.

Det vil vække glæde hos mange beboere med indvandrer­bag­grund, der nu oplever, at de lever i en enklave afgrænset fra det normale danske samfund. De vil gerne have ressourcestærke danskere ind. Flere har allerede gode minder fra tidligere danske naboer.

Andre kommentarer til de murstenshårde politikker i Information, se her.

, ,