Fake news – en del af kampen om Amager Fælled

Tom Jensen er chefredaktør på Berlingske Tidende. Her har han en blog. Den bruger han til at slynge om sig med bastante og nogle gange firkantede meninger – mod en venstrefløj, som han åbenbart har et eller andet fobisk forhold til.

Sidst den 5. november, hvor han skrev om fake news. Han havde her mange relevante betragtninger om fake news, Når han brugte et eksempel, så var det imidlertid med en tvistning, så han fik det til at se ud som om det var Amager Fælleds Venner, der bragte fake news. Du kan se hans blogindlæg og fake news her (klik) og et andet her og nu om Økotosser (klik)

Som jeg har oplevet det, så har de godt etablerede i partierne (i sær socialdemokraterne) og de større medier været hovedleverandører og hovedformidlere af fake news. Det har ikke været Amager Fælleds Venner. Vi har i stedet måttet bruge megen tid på at imødegå de mange fake news.

Det skrev jeg et indlæg om og sendte det til Berlingske Tidende. Det valgte de ikke at bringe, så jeg bringer det i stedet her. Under stregen:

________________________________

Fake news – en del af kampen om Amager Fælled

Knud Erik Hansen
[indsendt til Berlingske Tidende men ikke optaget]

Tom Jensen skriver i sin blog relevante ord om fake news og mediernes ansvar. Han bruger debatten om Amager Fælled som eksempel. Han ser imidlertid ikke, at hans eksempel også er en fake news. Det virker som om han ikke ser, at det i høj grad har været etablerede medier og etablerede partier, der ukritisk har viderebragt fake news om Amager Fælled.

Tom Jensen skriver rammende, at en af fake news formerne er en fortælling, som kun udgør en delmængde af den fulde fortælling. Med andre ord, hvis man udelader noget væsentligt, så kan det man fortæller reelt blive til fake news.

Han skriver om Amager Fælled sagen, at det er fake news kun at skrive om frøerne på Amager Fælled uden at skrive om de 2 mia. kr. ’der skal kradses ind hos de københavnske borgere’. Og ligeledes kun at skrive om økonomien.

Tom Jensens fortælling om økonomien er imidlertid kun en halv fortælling. Den mangler at indregne By&Havn i fortællingen. Han får det derfor til at se ud som om Københavns borgere automatisk skal betale 2 mia. kr. over skatten, hvis der ikke bygges på strandengen på Amager Fælled. Det er ikke rigtigt.

De 2 mia. kr. (hvis det er så meget) er penge, som By&Havn kommer til at mangle. By&Havn pengekasse er ikke automatisk forbundet med kommunens. By&Havn er et statsligt og kommunalt interessentselskab. Kommunen skal derfor først betale, hvis By&Havn går konkurs.

Det er så rigtigt, at By&Havn har en anstrengt økonomi og har brug for de 2 mia. kr. Den anstrengte økonomi har sin årsag i mange forhold. Problemerne skyldes blandt andet, at stat og kommune i 2014 pålagde By&Havn at betale 6-8 mia. kr. til mere metro og til Nordhavnstunnelen.

Den fulde historie burde også indeholde information om, at By&Havn helt efter bestemmelser i loven om By&Havn og intensionerne i loven vedlagsfrit kan stille grunde til rådighed til rekreative formål.

Fortællingerne om økonomien er imidlertid ikke de eneste fake news, medierne ukritisk har viderebragt

Fortællingen om, at Danmarks Naturfredningsforening (DN) er løbet fra en ’aftale’ om, at der skal bygges på strandengen er en anden fake news. Den fortælles som om der var tale om en aftale mellem parter. Det var der ikke. DN gav sin tilslutning til en plan – Helhedsplanen – som var oplæg til kommuneplanen i København. En kommuneplan revideres hvert fjerde år og kan dermed ændres.

DN sagde dengang i offentligheden, at der var et udestående om netop strandengen. DN lagde derfor vægt på, at strandengen var det sidste, der skulle bebygges. DN håbede, at kommuneplanlægningen inden 2025 vil blive ændret, og sagde det offentligt. DN så Helhedsplanen som en plan, der kunne ændres og ikke en aftale. Det var en vigtig præmis for DN.

Der har været flere fake news. Strandengen udgør en helt særlig biotop på Amager Fælled og udgør kun en lille del af Amager Fælled – ca. 6 pct. Det meste af det øvrige Amager Fælled er gammel losseplads og dermed en helt andet biotop. Når medierne så lægger vægt på, at det kun er 6 pct. så fordrejer medierne konteksten. Debatten var om en unik biotop og ikke om hele Amager Fælled. Det område, der skulle bebygges udgør 70-80 pct. af den unikke biotop, som mange ønskede bevaret.

Det har i medierne og på nettet heddet, at bebyggelsen ville give billige boliger. Den halve sandhed var, at den ville blive 40 pct. billigere ved privat udlejning. Få har fortalt, at det ikke kunne lade sig gøre, hvis By&Havn skulle have deres ’normale’ grundpris – og at en almen familiebolig ikke ville blive billig og ville koste 10.000 kr. om måneden.

Fælles for disse fake news har været, at de kommer fra det ’etablerede’ – fra kommunen og fra mange etablerede medier.

, , , ,