Det er ganske vist – det er neoliberalismen – godt nytår

DET ER GANSKE VIST – DET ER NEOLIBERALISMEN – GODT NYTÅR

Jeg har i lang tid med iver fortalt om,

  • at alle – om end så da næsten alle – samfundets ulykker skyldes de frie tøjler kapitalen har haft under neoliberalismen,
  • at de højreradikales fremmarch i høj grad skyldes, at det neoliberale regime har efterladt en hel masse mennesker uden håb,
  • at den værditilvækst, som store teknologiske udvikling der startede i 80’er har skabt, i overdådig grad er gået til nogle få og har givet nogle få umådelige rigdomme – og kun efterladt små krummer til den almindelige lønmodtager
  • at vi ikke har råd til velfærd, fordi værditilvæksten er gået udenom de offentlige kasser.

Det har næsten været som at være en venstreorienteret tosse, der prædikede. Folk skulle jo tro mig. Det var jo så langt væk fra de flestes forståelse af virkeligheden.

MEN så her den 13. december sagde Saxo Banks cheføkonom i Finans.dk, at Karl Marx havde ret, når Marx siger, at det er en kamp om hvem der skal have den værditilvækst, som en lønarbejder skaber. Han siger, at kapitalen nu i mange år har efterladt for få penge til lønmodtagerne. Lønningerne har i Vesten været fastfrosset i årevis, siger han. Og jeg kan tilføje, at i mens er pengene blevet hobet op i kapitalfonde o.l.

Han siger også, at ulykkerne ikke kun skyldes grådige erhvervsfolk, men også at magthaverne/eliten godt har vidst det uden reelt at gøre noget. Elitens svar har imidlertid blot været at forlænge det dysfunktionelle og forgive (skjule), at man gjorde noget.

Godt at høre – fremover behøver jeg ikke at prædike – nu kan jeg mere stille og roligt fortælle om den grumme virkelighed. Nu er jeg ikke længere blot en ivrig venstreorienteret, der skal vriste folk ud af deres ufuldkomne og forvreden billede af virkeligheden. Nu er det jeg siger ganske vist.

Siden artiklen kom frem er flere erhvervsfolk stået frem og har sagt, at Brexit, Trump, alle de højreradikale i Europa bør vække til eftertænksomhed. De har spurgt sig selv, om de og det neoliberale system er gået for langt ud i grådighed.

Spændende – nu er det så op til venstrefløjen at komme bud på det, der skal ændres. Det kan blive ganske omfattende: nyt banksystem, krav så virksomheder ikke blot kan flytte uden ansvar for det lokalsamfund de forlader, penge fra den private til den offentlige sektor, skat på finanstransaktioner – og helt sikkert meget mere.

Spændende og givende hvis sådanne bud bliver den store dagsorden for 2017. Det vil da virkelig blive et godt nyt år. Man må godt ønske.

Godt Nytår.

 

,