Billige boliger i København var en mulighed

Bragt i Politiken den 19.februar 2018

København kunne i dag have været en by med boliger for såvel rig som fattig.

Disse muligheder blev ødelagt, da kommune og stat i 1992 dannede Ørestadsselskabet og vedtog, at offentligt ejede grunde skulle sælges dyrest muligt. Det var med socialdemokraterne i spidsen.

Staten og kommunen ejede store arealer. Hele Københavns Havn med bl.a. Nordhavn, store dele af Sydhavnen og Papirøen og alle arealerne, hvor Ørestaden nu ligger. Som ejere kunne stat og kommune have solgt masser af grunde til almene boligselskaber.

Dannelsen af Ørestadsselskabet ændrede grundlæggende rammerne for byudviklingen i København. Ørestadsselskabet blev senere til By&Havn og Metroselskabet. De offentligt ejede grunde skulle nu sælges til højst mulige markedspris for at finansiere Metroen. Det var et markant skift i forhold til 80’erne, hvor stort set alt nybyggeri i København var alment.

Da metroen blev 3 gange så dyr som først antaget, blev det nødvendigt at presse grundpriserne så højt op som overhovedet muligt. Københavns kommunen viste derfor ikke nogen interesse i udbygning af baner uden for København og Frederiksberg. Ca. 60 mia. kr. bliver investeret i metro i København og Frederiksberg kommuner.

Valget af metro som baneløsning har fremmet en udvikling med få billige boliger i København. Metroen er dyr. Finansiering af den skal derfor helst være med tæt byggeri og dyre boliger.

En løsning med letbane ville have givet helt andre muligheder for en grøn og social byudvikling. De 60 mia. kr. til metro kunne i stedet være gået til et omfattende net af baner i hele hovedstadsområdet, og et banenet, der var var 6-10 gange længere end de metrolinjer, vi nu får.

Med et sådan banenet ville hele hovedstadsområdet være bundet sammen. Det ville have fremmet investeringer i såvel erhverv og boliger i omegnen. Det ville have bidraget til lavere boligpriser i København. Den koncentrerede byudvikling med metro gør det modsatte.

Efter godt 20 år er det nu gået op for socialdemokraterne, at det er gået galt. Men uden refleksion over, hvad de selv har været med til at sætte i gang. Redningsplanken skal nu være den nye regel om, at kommunen i nye lokalplaner kan kræve, at 25 pct. af boligerne i nye planer skal være almene. Men det er ved at være for sent. Der er allerede både bygget og planlagt for langt de fleste byggegrunde i København og uden reglen om 25 pct. almene boliger. Dyre boliger på store byarealer vil derfor præge København og byens sociale profil årtier frem.

Billige boliger i København var en mulighed – hent teksten som pdf fil
København kunne være fyldt med billige boliger – hent avisartiklen scannet som pdf

 

KOMMENTAR

Jeg har i debatten om mit indlæg fået en kommentar, som siger at det ikke ville have været muligt at sælge grunde til almene boligselskaber til priser de kunne betale – fordi kommunen skal sælge til markedspris. Det er forkert. Kommunen kan og kunne sælge til priser de almene boligselskaber kan betale.

Det er rigtigt, at en kommune som udgangspunkt skal sælge til markedspris, men det er kun en del af det regelværk, der styrer kommunernes salg af grunde til almene boligselskaber.

Kommunerne kan ved salg af grunde betinge sig, at der skal opføres almene boliger på grunden. Det vil automatisk medføre, at markedsprisen med den betingelse vil tilpasse sig det som almene boligselskaber kan betale. I forhold til nugældende markedspris til private vil den være markant lavere.

Kommunen behøver ikke at sætte salget i udbud. Det er derfor op til kommunen så godt som muligt at vurdere markedsprisen for salg til almene boliger. Da en sådan markedspris ikke er en eksakt størrelse, er der mulighed for, at kommunen kan vurdere prisen indenfor nogle margener.

Det er netop disse regler, som By&Havn lovgivningen sætter ud af kraft. By&Havn skal fungere på forretningsmæssige vilkår og dermed tilstræbe af få den højst mulige pris for en grund – og det får de ikke ved salg til almene boliger. Derfor har konstruktionen med Ørestadsselskabet og By&Havn være ødelæggende for et betydeligt byggeri af almene boliger.