Neoliberalismen truer EU – Ikke det mangelfulde demokrati

Venstrefløjen har det med at sige, at manges borgeres negative holdninger til EU primært skyldes EUs manglende demokrati eller at EU er for langt væk fra borgerne. Det har også været svaret fra flere efter den engelske folkeafstemning. Jeg tror det er et forkert svar og et svar, der leder mod helt utilstrækkelige løsninger.

Det er ikke det manglende demokrati, der har fået mange i UK til at stemme UK ud af EU. Det er snarere manges oplevelse af, at udviklingen kører forbi dem. Det er den voldsomt voksende ulighed, der får mange til at reagere negativt over for EU. EU bliver for mange det store organ, som de kan se, og som derfor må være ansvarlig for uligheden.

EU er imidlertid kun indirekte ansvarlig for uligheden. Den store synder er hele den neoliberale økonomi, som giver de multinationale selskaber og finanssektoren frihed til at pleje deres snævre interesser. Den neoliberale økonomi er imidlertid indlejret i hele EU systemet, og EU bliver dermed med rette også ansvarlig for den ulighed, der følger med neoliberalismen. Men det er ikke neoliberalismen, de mange ser. Det er EU de mange ser. Neoliberalismen er den usynlige struktur, der former EU – og EU kommission, ministerrådet og EU parlamentet udgør nærmest kun en sekundær struktur.

Hvis EU derfor skal dæmme op for modstanden mod EU, bliver EU også nødt til at gøre op med neoliberalismen og finde nye måder at lægge rammer for de multinationale selskaber og finanssektoren.

Det er åbenlyst, at de multinationale selskaber og finanssektoren ikke skal kunne snyde i skat. De skal også bidrage med den større andel af deres overskud til fællesskabet. Men mere skal til og jeg tror SF og andre på venstrefløjen har brug for en nyudvikling af deres politik over for EU. Vi bliver nødt til at gøre op med den i EU indlejrede nyliberalisme.

,