Den ringe natur på Lærkesletten/campinggrunden ?????

Flere politikere og andre har sagt, at Lærkesletten/campinggrunden nok er det sted, hvor det er bedst at bygge på Amager Fælled. Lærkesletten er det område, der scorer lavest i naturværdi sammenlignet med områderne i den nordlige del. Derfor siges det, men det er alt for ensporet kun at se på den lave score.

Når Lærkesletten får lav score skyldes det i høj grad at Lærkeslettet frem til 2010 blev dækket til med nyt lag råjord bestående af lerjord uden muld. Det tager tid før mulden udvikles så meget, at floraen bliver mangfoldig og dermed også faunaen.

I bilag 4 til kommunens rapport om ’yderligere undersøgelse af alternative byggemuligheder’, står der direkte om Lærkesletten, at ’der er tale om et udstrakt lysåbent areal med lav vegetation, som har potentiale til at udvikle sig til et overdrev inden for en årrække. Det er derfor kortsigtet kun at vurdere Lærkesletten ud fra dens tilstand i 2018. Det kan blive et område med rig natur.

Hertil kommer, Lærkesletten som naturområde er vigtigt for det samlede naturområde som Amager og Kalvebod Fælled udgør. Hvis der bygges på Lærkesletten vil det være som at sætte en bastant mur op mellem de to områder. Det vil fjerne oplevelsen af at være ude i et vidtstrakt naturområde. Det vil ødelægge meget for Naturpark Amager, som omfatter de to områder. Hertil kommer at bynatur med en rig fauna kræver store arealer.

Hertil kommer at den lave score mest udtrykker, hvor der er flora og fauna, der bør beskyttes. Det er vigtigt, at der tages hensyn til det sjældne og det sårbare. Men det er i høj grad også relevant i et bysamfund at se på, hvor vi kan have mangfoldig almindelig natur. Det kan Lærkesletten udvikle sig til. Derfor vil det på mange måder være ødelæggende at bygge på Lærkesletten.

 

 

Kilder:
<a href=”http://www.amagerfaelled.dk/wp-content/uploads/2018/08/bilag_4_-_naturkortlaegning_paa_delomraader_af_amager_faelled_udarbejdet_af_moe_ramboell_juni_2018.pdf” target=”_blank” rel=”noopener”>Bilag 4 – Naturkortlægning på delområder af amager fælled udarbejdet af MOE og Ramboell juni 2018</a>

,