En forvrænget fortælling om behovet for boliger i København

Socialdemokraterne på Københavns Rådhus har nu i mange år fodret politikerne og borgerne med fortællinger om, at vi må bygge og bygge for at følge med den store befolkningstilvækst i København. Den fortælling har været ledetråd for de fleste partier på København Rådhus og i høj grad også for SFs gruppe.

Det er en falsk fortælling. Det er rigtigt, at Københavns befolkning vokser meget, men det er ikke rigtigt, at det medfører et tilsvarende byggebehov.

I 2016 blev der 11.000 flere københavnere. Men kun en lille del af dem havde brug for at der blev bygget en bolig til dem. 10.000 af de nye københavnere var nyfødte. De har ikke brug for selvstændig bolig de første mange år. Tilbage var der 1000, som havde brug for, at der blev bygget en ny bolig.

Der var netto 436 flere, der flyttede til København fra andre kommuner end der flyttede ud. Der var netto 4446 flere, der flyttede til København fra udlandet end personer, der udvandrede. Der var 3821, der døde. Det giver de 1000 (1061). Hvis det omregnes til boligbehov, så svarer det til et behov på ca. 850 nye boliger. De sidste 8 år har haft tilsvarende tal.

Bag tallene ligger en stor netto tilflytning af unge mellem 20 og 29 år og en stor udflytning af børn og beboere mellem 30 og 49 år. Det peger på, at der er markant brug for flere boliger til unge. Det peger også på, at det der bygges i København ikke tilgodeser familier med børn. Det er enten for dyrt eller for tæt og højt til at være attraktivt til mange familier med børn.

Meget af det, der bygges i København er præget af By og Havns interesse i høje grundpriser. De har derfor også haft en interesse i at fortælle om det store boligbehov. By og Havn slæber rundt på en kæmpe gæld fra den første metro på 21 mia. kr og skal nu også bidrage til to nye metrolinjer. Det skal By og Havn have ind ved grundsalg. Det kræver høje grundpriser. Det får man ved højt og tæt byggeri – og med dyre boliger til følge. Det har ikke givet plads til familieboliger til almindelige indkomster og ej heller til nok ungdomsboliger.

I den forvrængede fortælling om behovet for boliger i København indgår også, at København slet ikke taler om, hvad der sker og kan ske i Københavns Omegn. Der er plads til at bygge i omegnen. Bygges der mere i Københavns omegn, vil det lette presset på priserne i København. Det kan bidrage til at gøre København økonomisk tilgængelig for unge og for familier med almindelige indtægter.

, , , , ,