Den klimavenlige betonby

København er fået et hovedkvarter for storbyers grønne omstilling

Der er noget forvirrende ved ordet grøn, når man bruger det i forbindelse med byudvikling. København er grøn, hvis det betyder grøn i forhold til klima, man absolut ikke grøn, når grøn betyder, at en by er præget af farven grøn.

Den byudvikling som København fremmer er en sort-grå byudvikling med tætte bebyggelser og med meget lidt plads til det grønne. Amager Fælled Kvarter er et eksempel på det. Her æder man af et værdifuldt grønt område. Den tætte og massive bebyggelse på Postgrunden en anden. Her er der reelt ikke plads til noget grønt, bortset fra lidt træer ved siden af de brede gangarealer. Enghave Brygge har boligbebyggelser så tætte som de tætte brokvarterer før saneringen. Se på hvad der skyder op på Carlsberg. Her kommer husene til at stå tæt-tæt-tæt og lyset kan dårligt trænge ned.

Det er betonen, der får første prioritet og ikke en grøn og åben by.

Det er i mine øjne helt forfejlet at bruge klimadagsordenen til at lave en by fyldt med beton. Det gør København desværre.

Det er muligt at lave en by, der både er klimavenlig og en by der er grøn og venlig for de borgere, det bor og arbejder i den.

Læs artiklen om det grønne hovedkvarter

, , ,