Amager Fælled kvarter og grundspekulation i København byudvikling

c5012fc7-aede-4b36-9f45-9119ea722768Københavns kommune har aktuelle planer om at bebygge et unikt område på Amager Fælled i København. By&Havn som ejer grunden har fået lavet et byggeprojekt for området, som de kalder Amager Fælled Kvarter. Det er som boligprojekt et godt projekt, men desværre et projekt, der ligger forkert. Der bør ikke bygges på området og det bør friholdes som grønt område. Det er en del af den urgamle strandeng. Den er derfor biologisk unik og det er vokset op til at blive et underskønt grønt område.

SF er nu flot gået aktiv ind i arbejdet for at bevare området som grønt område. SFs gruppe i Københavns Borgerrepræsentation (kommunalbestyrelsen) har stillet forslag om at der skal findes et andet sted, hvor By&Havn kan bygge. Se her: SF vil kuppe Amager Fælled-byggeri med grønt flertal

Bebyggelsen en del af en helhedplan for Ørestaden fra 1995. Dengang var der ikke en synlig stor folkelig modstand. Den er der i dag. En kvalitet ved et levende demokrati er for mig, at politikere lytter til borgernes holdninger, og ikke stædigt holder fast i 20 år gamle beslutninger. Det synes jeg SF fortjener ros at gøre.

Bebyggelsen af grunden er desværre ikke kun en sag om der skal bygges eller ikke bygges. Det er også en sag om, hvordan vi styrer en væsentlig del af byudviklingen i København. Byudviklingen i København er meget styret af grundspekulation, idet metroen skal finansieres med salg af offentligt ejede grunde (gennem det offentlig selskab By&Havn). Da By&Havn økonomi er trængt skal By&Havn søge at få mest muligt for deres grunde. Der bygges derfor meget tæt i København og der bliver alt for få og små grønne områder.

Da helhedsplanen for Ørestaden blev vedtaget, var metroen budgetteret til ca. 5 mia. kr. Den kom til at koste ca. 23 mia. kr. Grundsalg har derfor skullet finansiere knap 20 mia. kr mere end forudsat. Det er nu en stor del af den gæld på 20,5 mia. kr, som By&Havn har. Selv når By&Havn indregner sine aktiver (grundene), så ender By&Havn med en egenkapital på MINUS 4 mia. kr. Det lægger et markant pres på By&Havn for at flest mulige penge ud af byudviklingen.

Det er ikke holdbart. Det giver en byudvikling med alt for tæt byggeri og for få grønne områder. Det er ikke normalt, at kollektiv trafik udelukkende skal finansieres af grundsalg. Det normale er at staten og i nogen grad kommunerne betaler for den overordnede infrastruktur. Jeg synes derfor der er god grund til at rejse debatten om hele finansieringsmodellen for metroen. Det kræver især, at stat og kommune letter By&Havn gældsforpligtigelser.

Den debat åbner SF’s forslag op for. Den er der brug for. Hvis vi ikke får en ændret finansiering – og herunder lettet By&Havn gæld, så vil vi få en alt for tæt by og med få og små åndehuller, og slet ikke nye byparker, som kan gøre fremtidens København til en endnu mere attraktiv by. En by, der ikke kun er energimæssig grøn, men en by der også har grønne frirum. Begge dele skal til for at København bliver ordenligt bæredygtig.

, , , , ,